Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Armatury

Co jsou armatury?

Armatura , neboli ventil,  je vsazena přímo do potrubí s médiem.  Obecně je složena z tělesa o stejné světlosti jako potrubí s médiem, kuželky, sedla a pohonu.  Lze ji definovat jako uzavírací, regulační nebo havarijní uzávěr. To je dáno jejím použitím. Uzavírací ventil slouží k uzavření cesty médiu. A to buď definovaným signálem pohonu nebo pomocí ručního kola. Regulační ventil slouží k regulaci průtoku proudícího média. A to opět definovaným řídícím signálem pro pohon. Havarijní uzávěr je regulační ventil, který při výpadku napájení pohonu navíc sám uzavírá, či otevírá.

VP1

VP1

speciální armatury

  • vysokotlaké armatury
  • ruční armatury
  • regulační, uzavírací ventily